Srijeda, Rujan 22, 2021

U Poreču je počelo čišćenje lokvi s ciljem smanjenja poplava i očuvanja bioraznolikosti. 

U narednom razdoblju planiraju se očistiti i lokve u naseljima Valkarin, Varvari (Piantade), Porto Busola, Furlanka u Gulićima, u Rakovcima, Bonacima i Jurcanima, Antoncima, Dračevcu, Montižani, Delićima, Mugebi, Fuškulinu i Stanciji Bečić, Radmanima, Mihelićima i Kirmenjaku te Radošima.